ANLIK İLETİŞİM GRUPLARIMIZA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SAMSUN AKADEMİ GENEL AMACI

Öğretmen strateji belgesinde belirtildiği üzere; ülkemizde eğitime ilişkin tartışma ve değerlendirmeler son yıllarda, her zamankinden daha fazla, gündemin ön sıralarında yer almaktadır.

Bakanlığımız, genç nesilleri değişen ülke ve dünya şartlarına uygun olarak yetiştirebilmek amacıyla eğitimin birçok alanında önemli atılımlar yapmakta; haftalık ders çizelgeleri, ders çeşitleri ve öğretim programları, ders kitabı ve diğer eğitim araçları, fiziki ortamlar ve teknolojik altyapı gibi eğitimi ilgilendiren birçok alanda önemli reformlara imza atmaktadır.

Ancak uluslararası tecrübeler, dünyada eğitimle ilgili reform çabalarında başarıya ulaşmak için en kritik faktörün öğretmen olduğunu göstermektedir.

Bütün ülkelerde eğitimle ilgili değişim çabalarının uygulamaya geçirilmesinde anahtar rolün öğretmenlerde olduğu, öğretmenlerin içselleştirmediği ve benimsemediği hiçbir reform girişiminin başarılı olmadığı ve sınıf ortamına yansımadığı görülmektedir.

Bu sebeple Bakanlığımız yürüttüğü bütün değişim çalışmalarında öğretmenlerimizi en önemli unsur olarak görmekte ve öğretmenlerin ihtiyaçları doğrultusunda mesleki gelişimlerinin desteklenmesine büyük önem vermektedir.

Eğitim sistemlerinin nihai amacı; topluma faydalı, toplumsal değerleri gözeten, etkili iletişim becerilerini edinmiş, değişime uyum sağlayabilen, öğrenme kaynaklarına erişme ve bunlardan etkin bir şekilde yararlanma becerilerini kazanmış, bilgi iletişim teknolojilerini verimli kullanabilen, kendisiyle ve toplumla barışık, inisiyatif alan, araştıran, sorgulayan ve eleştirel düşünme becerilerine sahip özgür bireyler yetiştirebilmektir. Bu niteliklere sahip bireyleri yetiştirmek, onları toplumun inşasını yapabilecek bilgi, beceri ve vizyona sahip kılacak kişiler öğretmenlerdir.

Ayrıca eğitimin başarıya ulaşması ve eğitimden hedeflenen en üst verimi almak için ailelerin katılımının ve desteğinin önemli olduğu birçok araştırmada ortaya konmaktadır. Bu nedenle ailelerin eğitimi 21. Yüzyılın çocuklarının yetiştirilmesinde oldukça önemlidir.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilimiz bünyesinde görev yapan öğretmen ve idarecilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayabilmek, eğitimlere gönüllü olarak katılmak isteyen öğretmenlerin başvurularını alarak en verimli şekilde planlamasını ve uygulamasını sağlamak amacıyla "Samsun Akademi" projesi hayata geçirilmiştir. “Öğretmen akademi”, Öğrenci Akademi, “Aile Akademi” ve “Yönetici Akademi” olmak üzere dört alt akademiden oluşan Samsun Akademi için internet sitesi kurulmuştur. Web sitemiz üzerinden öğretmenler, öğrenciler, anne babalar ve yöneticiler il genelinde planlanan kurs, seminer, atölye vb. eğitimleri takip dilebilecek ve istedikleri taktirde internet sitesi üzerinden şartlarına uygun eğitimlere online başvuru yapılabilecektir.