Günün Camiisi: Kurşunlu Camii - Sur, Diyarbakır


 

Şehrin simgelerinden biri olan Büyük Cami 14. yy.'da Selçuklu kumandanlarından Hıdır Bey tarafından yaptırılmıştır. İlk hali ağaç olan yapı 1869 yılındaki büyük Samsun yangınında tamamen yanmış ve yerine 1884 yılında Batumlu Hacı Ali tarafından günümüzdeki Cami yaptırılmıştır. Sultan Abdülaziz'in annesi tarafından esaslı bir onarım gören camiye Valide Cami de denmektedir. Büyük bir avlu içinde yer alan cami kesme taştan yapılmıştır. Büyük kubbesi dikkat çeker. Kubbenin için bitkisel ve geometrik desenlerle süslüdür. 2 minaresi de tek şerefelidir ve basit taş işçiliği vardır.